Kunstgebit / Klikgebit / Reparaties

Eerste kunstgebit / immediaat gebitsprothese

Wanneer u op het punt komt dat uw tanden in een dusdanige staat zijn dat het noodzakelijk is om een kunstgebit te nemen wordt er eerst een tijdelijke prothese gemaakt. In overleg met uw behandelaar worden uw specifieke wensen besproken. Denk aan kleur, stand of vorm van de nieuwe tanden.

Er worden afdrukken gemaakt en de tanden en kiezen worden getrokken. De prothese wordt direct geplaatst. De nieuwe prothese zit in het begin nog niet perfect. Er kunnen pijnplekken zijn en u heeft in het begin misschien moeite met praten en eten. Meestal wordt er naar een jaar een definitieve prothese gemaakt.

De definitieve prothese of het vernieuwen van uw prothese

Na verloop van tijd kan het nodig zijn om uw kunstgebit te vervangen. Vaak gaat de prothese losser zitten door het slinken van de kaken. Door het afslijten van tanden en kiezen kan u pijn krijgen of ontstaan er eet- en spraakproblemen. De mond gaat invallen en oogt onnatuurlijk. Als de prothese niet meer goed functioneert is het raadzaam om contact met ons op te nemen. In een vrijblijvend consult wordt uw prothese beoordeeld en krijgt u een vrijblijvend advies.

Klikgebit / implantaat gedragen gebitsprothese

Een klikgebit wordt gemaakt bij mensen waarbij de prothese niet meer vast blijft zitten omdat de kaken te ver geslonken zijn. Het klikgebit wordt vastgeklikt op minimaal twee implantaten. In de meeste gevallen geldt dit voor de onder prothese maar soms ook voor de boven prothese. De implantaten worden onder plaatselijke verdoving in het kaakbot geplaatst door de kaakchirurg of implantoloog. Na ongeveer 2 maanden zijn deze vast gegroeid en kan er door ons begonnen worden met het aanmeten van het klikgebit. U kunt tijdens heel deze behandeling uw bestaande prothese blijven dragen.

klikgebit

Gedeeltelijk gebitsprothese / partiële of frame prothese

Hierbij wordt niet het hele gebit vervangen maar slechts één of een aantal tanden of kiezen. Steeds meer mensen hebben nog voldoende gezonde tanden en kiezen om te kunnen volstaan met een gedeeltelijke prothese. De openingen in uw gebit worden dan opgevuld met kunsttanden of –kiezen. De gedeeltelijke protheses passen binnen uw bestaande tanden en kiezen en zijn uitneembaar.

Het passend maken van de gebitsprothese / rebasen

Het is niet altijd nodig om een prothese te vervangen. Als de prothese losser is gaan zitten omdat de kaken geslonken zijn kan aan de binnenzijde van de gebitsprothese een ‘voering’ aangebracht worden. Dit houdt in dat de ruimte tussen uw prothese en kaak wordt opgevuld. De prothese sluit weer goed aan op het tandvlees en zit dus niet meer los.

Reparatie van de gebitsprothese

Voor een reparatie loopt u bij ons binnen of kunt u telefonisch contact met ons op nemen. Meestal is hij binnen enkele uren voor u gerepareerd.